Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej


Rynek pracy

  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.481,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu pażdziernika 2018r.

Statystyki i analiza
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH INICJATYWY NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI MŁODYCH Wsparcie finansowe ze strony Unii Europejskiej      „AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE RAWSKIM (III)" Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej obecnie realizuje projekt pozakonkursowy w...

Wsparcie finansowe ze strony Unii Europejskiej      „AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE RAWSKIM (IV)" Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej obecnie realizuje projekt pozakonkursowy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet I, Działanie 1.1,...

Wsparcie finansowe ze strony Unii Europejskiej   „AKTYWIZACJA OSÓB PO 29. ROKU ŻYCIA POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE RAWSKIM (IV)"   Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej realizuje pozakonkursowy projekt „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie rawskim (IV)" w...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę