Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej


Nagłówek

Aktualności

Działania zrealizowane przez PUP w ramach OTK

Zapraszamy do pobrania prezentacji multimedialnej zawierającej wykaz działań zrealizowanych w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery.  

Środki unijne - własna działalność

Środki unijne - staż

Rodzina 500+

Baza wiedzy: http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/   Szczegółowe materiały informacyjne o zbliżającym się okresie świadczeniowym znajdują się na stronie: http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/rodzina-500-plus/art,9007,zawnioskuj-o-500-na-nowy-okres-swiadczeniowy.html...

Nowe środki z Funduszu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej ZAPRASZA do skorzystania ze środków Funduszu Pracy

XV Targi Edukacyjne - sprawozdanie

XV Targi Edukacyjne dla Gimnazjalistów       W dniu 28 marca 2017 r. w Sali Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej Pl. Wolności 1  odbyły się XV Targi Edukacyjne dla Gimnazjalistów. Organizatorami Targów byli: Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej, Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej oraz Urząd Miasta Rawa...

Informacja dla osób zatrudniających cudzoziemców

Na podstawie informacji uzyskanych z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uprzejmie informujemy, iż projekt ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw, który wdraża dyrektywę 2014/36/UE dot. przyjmowania cudzoziemców w celu wykonywania pracy sezonowej oraz modyfikuje...

Programy EFS realizowane przez PUP w Rawie Mazowieckiej

Działanie 8.1 RPO WŁ AKTYWIZACJA OSÓB PO 29. ROKU ŻYCIA POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE RAWSKIM (III) Informacje Plakat Poddziałanie 1.1.2 PO WER Projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rawskim (III)" Informacje Plakat   ...

Zwrot kosztów przejazdu na staż

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej informuje, że od 01.01.2017r. osoby bezrobotne skierowane na staż mogą ubiegać się o zwrot kosztów przejazdu  z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania stażu, jeżeli siedziba pracodawcy znajduje się poza miejscem zamieszkania osoby bezrobotnej (dotyczy umów stażowych zawieranych od...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę