Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej


Rynek pracy

  • 1.304,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.565,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 652,10 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 37.411,32 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec maja 2022 r.

Stopa bezrobocia

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Wsparcie finansowe ze strony Unii Europejskiej      „AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE RAWSKIM (V)" Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej realizuje projekt pozakonkursowy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1. Cel...

Wsparcie finansowe ze strony Unii Europejskiej   „AKTYWIZACJA OSÓB PO 29. ROKU ŻYCIA POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE RAWSKIM (V)"   Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej realizuje pozakonkursowy projekt „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie rawskim (V)" w ramach...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę